Våra riktlinjer

Våra Riktlinjer


Öppettider

Våra öppettider är 6.30-17.30. Finns behov av lämning kl.6.00-6.30 eller 17.30-18.00 meddelas detta minst två veckor i förväg.

Öppentiderna gäller helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.


Förskolan har stängt för utbildningsdagar sista fredagen i maj och sista fredagen i november varje år. På sommaren håller förskolan stängt vecka 30 0ch 31.Ditt barn har rätt till 15-timmar

Barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskola 15h/vecka. Hur dessa timmar fördelas beslutar rektorn.

På Sandtrollets förskola kan man välja antingen:


Måndag-Fredag kl.8.00-11.00

eller

Tisdag-Torsdag 8.30-13.30


Dock gäller måndag-fredag kl.8.00-11.00 vid lov. Detta gäller de barn som betalar för sina 15 timmar, d.v.s. barn från 1 år t.o.m. vecka 32 det år barnet fyller 3 år. 

Icke betalade 15-timmars barn följer skolans läsårstider och är lediga alla lov och studiedagar.


När du går på föräldraledigt eller blir arbetslös har du rätt till att behålla ordinarie schema en månad efter att det nya syskonet fötts eller efter din första dag som arbetssökande. 


Vad gäller vid sjukdom?


När är barnet välkommen tillbaka?

Efter sjukdom ska barnet varit feberfritt ett dygn, ha ett bra allmäntillstånd och tänk på att barnet ska orka med en hel dag på förskolan och dess aktiviteter. 


Vi magsjuka kan barnet komma tillbaka när de äter som vanligt och det gått minst två dygn utan att de kräkt eller haft diarré.


Vad gäller när någon annan i familjen är sjuk?

Friska syskon är välkomna till förskolan. Vi rekommenderar kl.8.30-13.30. Behov av andra tider bestäms tillsammans med rektorn. 

Om någon i familjen har magsjuka ska syskon stanna hemma p.g.a smittorisken.


I övrigt följer vi 1177´s riktlinjer. 


Sjuk/friskanmälan

Ring eller SMS:a och sjukanmäl ert barn senast 7.30 och friskanmäl alltid ert barn dagen innan barnet ska komma tillbaka senast kl.14.00. Detta för att vi ska hinna avbeställa/beställa lunch samt att vi ska ha rätt personaltäthet vid personalfrånvaro. 


Vad gäller under föräldrars semester?

När du som förälder har semester är huvudregeln att barnet är ledigt från förskolan. Undantag från detta görs vid enstaka tillfällen i samråd med rektorn. 

Barnen bör ha semester varje år. Vi rekommenderar 4 veckors sammanhängande ledighet.


Att tänka på vid allergier

För att underlätta för barn och vuxna med allergier har vi i samråd med asmta- och allergiförbundet tagir fram följande riktlinjer:

  • Ta ej på barnen kläder som varit i direkkontakt med djur.
  • Tänk på att parfym kan framkalla allergiska reaktioner.
  • Ta aldrig med något ätbart till förskolan som innehåller nötter eller spår av nötter (tänk även på detta vid utflykter).
  • Hundar binds på behörigt avstånd från staketet och tas aldrig med in på gården.


Tobak får ej förekomma inom förskolans område. Rökning undanbedes också innan ni går in på förskolans område. 


Dessa olika riktlinjerna är inte framtagna för att gynna personalen eller föräldrar utan för att det ska bli så bra som möjligt för era barn.