Hem

Våra öppetider:


Måndag till fredag 06.30 - 17.30”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.”

Lpfö 98


Rumpnissarna


Rumpnissarna är en småbarnsavdelning för barn i åldern 1 – 3 år. Vi arbetar i lugnt tempo och ger barnen stort utrymme för utforskande. Sång och sagopåsar är ett dagligt inslag hos oss. När det är dags för vila gör vi detta på vår veranda i härlig frisk luft.   

Trollen


Trollen är en syskonavdelning för barn i åldern 3 – 6 år. Vi varvar vår verksamhet med inne- och uteaktiviteter och lägger stor vikt på barnets egna intressen.

Vättarna


Vättarna är en syskonavdelning för barn i åldern 3 – 6 år. Vi tillbringar en stor del av dagen ute, där vår pedagogiska verksamhet också bedrivs. Varje torsdag tillagar vi vår mat tillsammans ute i det gröna.