Verksamheten, barnplacering

Om ni har synpunkter på verksamheten kontakta i första hand pedagogerna på avdelningen det gäller. Fungerar inte detta tillfredsställande är det Katarina Heier och Christina Nyborg (båda firmatecknare) som har det yttersta ansvaret.


rumpnissarna@sandtrolletsforskola.se


trollen@sandtrolletsforskola.se


vattarna@sandtrolletsforskola.se


stina-katarina@sandtrolletsforskola.se
När det gäller barnplacering kontaktar ni Christina Nyborg, 0761 - 15 70 33 eller på mail stina-katarina@sandtrolletsforskola.se